Trestní rejstřík

Rejstřík trestů je organizace, kterou zašťituje Ministerstvo spravedlnosti. Tato databáze obsahuje evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále obsahuje evidenci jiných skutečností významných pro trestní řízení. Údaje z trestního rejstříku nejčastěji slouží k prokázání bezúhonnosti. Rejstřík trestů má sídlo v Praze.

Postup při výpisu z rejstříku trestů

Pokud chcete zažádat o výpis z rejstříku trestů, musíte si připravit 50 Kč, pokud však chcete podat žádost v zahraničí je poplatek na zastupitelském úřadě České republiky 200 Kč.  Při podání žádosti o výpis z trestního rejstříku se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti. Totožnost můžete doložit pomocí občanského průkazu, cestovního pasu nebo průkazu o povolení pobytu cizince. Správnost údajů se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu, zde je nutnost, aby průkaz obsahoval alespoň jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství.


Žádost o výpis rejstříku trestů lze podat

  • Kontaktním místě Czech POINT (obecní a městské úřady, pobočky České pošty a Hospodářské komory, notáři) – zobrazit seznam všech míst Czech POINT v ČR
  • obecním úřadě
  • městském úřadě
  • pražském obvodním úřadě
  • místním úřadě
  • územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu
  • úřadě městské části vedoucím matriku
  • sídle Rejstříku trestů na adrese Praha 4, Soudní 1
  • na zastupitelských úřadech České republiky
  • Dálkově prostřednictvím elektronické podatelny Rejstříku trestů (tuto možnost může využít pouze držitel platného elektronického kvalifikovaného podpisu)*

* elektronický formulář můžete najít na serveru Justice

Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů

Pokud nepotřebujete výpis z rejstříku, ale chcete si pouze ověřit zapsané údaje, můžete v sídle Resjtříku trestů v Praze nahlédnout do opisu z evidence RT. Cena za nahlédnutí je 20 Kč (aktuální cena v září 2012).

Adresa:

Rejstřík trestů
Soudní 1
140 66 Praha 4

Výpis z trestního rejstříku cena

Cena výpisu z trestního rejstříku se řídí Zákonem č.634/2004 o správních poplatcích a v současné době je stanovena ve výši 100Kč. Stejnou cenu účtuje i Česká pošta na svých kontaktních místech Czech POINT.