Obchodní rejstřík

Pojmem obchodní rejstřík se rozumí veřejný seznam, do kterého se zapisují stanovené údaje o podnikatelích. Fyzické osoby nejsou povinny se do obchodního rejstříku registrovat. Nicméně existují specifické podmínky, kdy se fyzická osoba do obchodního rejstříku registrovat musí. Jedná se o případ provozování živnosti průmyslovým způsobem nebo průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období 120 mil. Kč a vyšší. Obchodní rejstřík spravuje příslušný rejstříkový soud. Rejstříkovým soudem pak je soud krajský, výjimku tvoří Krajský soud v Praze (podnikatele se sídlem nebo místem podnikání ve Středočeském kraji vede obchodní rejstřík Městský soud v Praze).

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje

  • Oficiální názvy
  • Adresy
  • Právní forma
  • Rodné číslo (pouze u fyzické osoby)
  • DIČ
  • Sbírky listin (zakladatelské smlouvy, notářské listiny, podpisové vzory…)


Jak získat výpis z obchodního rejstříku

Pokud chcete o výpis z obchodního rejstříku, požádat musíte znát jméno firmy nebo fyzické osoby, IČ a obec. Zažádat o online výpis z obchodního rejstříku můžete na severu Justice. Online výpis z obchodního rejstříku má pouze informační charakter, pokud chcete zažádat o výpis z obchodního rejstříku sloužící k právním úkonům, musíte tak učinit u příslušného soudu. Obchodní rejstřík si také můžete vyžádat u notáře nebo na poště (Czech POINT).

Výpis z obchodního rejstříku online

Výpis z OR v online podobě lze získat na serveru www.justice.cz. Vyhledávání je možné následujícími způsoby:

výpis z obchodního rejstříku podle firem
výpis z obchodní rejstříku podle osob