Katastr nemovitostí

Je soubor údajů o nemovitostech v České republice.  V katastru nemovitostí také můžete najít evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem a pro daňové či poplatkové účely.

Základní územní jednotkou je katastrální území, což je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

Mezi jeho operáty patří:

  • Soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu
  • Soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, parcelách, stavbách, bytech a nebytových prostorech. Dále obsahuje informace o vlastnících a jiných oprávněných, právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem.

Pokud si zažádáte o výpis z katastru nemovitostí, dostanete jej ve formě veřejných listin. Jako další možnost nahlédnutí do katastru nemovitostí je nahlížení online.


Výpis z katastru nemovitostí – cena

Poplatky za výpis platíte pouze na katastru a pohybují se od 50 – 100 Kč. Při nahlížení do katastru nemovitostí online neplatíte žádné poplatky.

Výpis z katastru nemovitostí online

Existují dvě varianty nahlédnutí do katastru nemovitostí online. Pokud Vám postačí výpis informací v omezenější podobě, můžete si o ně zdarma zažádat na stránkách Českého úřadu zeměměřického. Tato varianta je bez registrace a je nezabezpečená. Druhá varianta získání výpisu z katastru nemovitostí online je tzv. dálkový přístup. Zde se však musíte nejprve zaregistrovat a získání výpisu je zpoplatněno.

Možnosti nahlédnutí do katastru nemovitostí zdarma:


Tipy na zajímavé aplikace

ikatastr.cz – neznáte-li číslo parcely, u které potřebujete zjistit výpis z katastru, můžete využít velmi jednoduché aplikace ikatastr