Výpis

Definice slova výpis by se dala vyjádřit jako seznam informací, sepsaný do čitelné a přehledné podoby, nejčastější za nějaké časové období. Klasický představitel výpisu je bankovní výpis, který obsahuje seznam platebních operací, připsané ve prospěch účtu a na vrub účtu a jak tomu již bohužel bývá, i poplatky bance.  Další představitelé výpisů, které všichni známe, jsou telefonní výpisy nebo firemní výpisy. Za získání výpisu se často platí určitá částka – poplatek. Tento poplatek je tu proto, že při vytvoření výpisu muselo dojít ke sběru informací, zápisu, následném vyhledání a vytvoření výpisu. Nicméně v dnešní době je většinou tvorba výpisu zcela automatizovaná a tato služba by tedy dle mnohých měla být poskytována zdarma. Na této stránce však najdete i informace o výpisech, které nejsou až tak obvyklé. Jedná se o výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku a výpis z rejstříku testů.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech a evidencích vlastnických a jiných věcných práv. Katastr nemovitostí slouží k ochraně práv nemovitostí. Získat výpis z katastru nemovitostí můžete trojím způsobem. Nejstarší a někdy i nezbytnou (pro právní účely) metodou získání výpisu z katastru nemovitostí je zajít na katastr a požádat o něj. Tento způsob je zpoplatněn. Druhou variantou je získání základního výpisu pomocí internetu. Základní online výpis z katastru nemovitostí je zdarma. Třetí možností je také online způsob. Jedná se o bezpečné připojení přes „dálkový přístup“. Tato varianta je také zpoplatněna.

Získat více informací o výpisu z katastru nemovitostí.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, který obsahuje informace o podnikatelích. Fyzické osoby se mohou i nemusí do obchodního rejstříku přihlásit. Obchodní rejstřík spravuje příslušný rejstříkový soud (výjimku tvoří Praha). Jestliže chcete zažádat o výpis z obchodního rejstříku, musíte znát jméno, adresu a IČ.

Získat více informací o výpisu z obchodního rejstříku.

Trestní rejstřík

Trestní rejstřík je organizace Ministerstva spravedlnosti. Rejstřík obsahuje evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a evidenci jiných skutečností významných pro trestní řízení. Rejstřík trestů sídlí v Praze. K získání výpisu z trestního rejstříku potřebujete jen dva doklady k ověření totožnosti a 50 Kč jako poplatek.

Získat více informací o výpisu z trestního rejstříku.